Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
awozniak-kosek@wim.mil.pl

Kierownik Zakładu

Kierownik Zakładu
Sekretariat
Lokalizacja i godziny pracy

Budynek 1, blok B, piętro 1

Godz. 8:00-15:35

Sekretariat Zakładu

Rejestracja materiału do badań

Pracownia Hematologii i Hemostazy

Pracownia Biochemii i Badań Pilnych

Pracowania Immunochemii i Endokrynologii

Pracownia Analityki Ogólnej Białek i Alergenów

Pracownia Mikrobiologii