Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Co leczymy

Dzięki ścisłej współpracy z Kliniką Kardiochirurgii stwarzamy pacjentom możliwości kompleksowego leczenia. Leczenie w wieloprofilowym szpitalu jakim jest WIM zapewnia naszym chorych bezpieczeństwo i dostępność specjalistów wszystkich dziedzin medycyny. Wykonujemy zarówno badania nieinwazyjne (m. in. echokardiografia, badania holterowskie, testy wysiłkowe, kardiografia impedancyjna, tonometria impedancyjna), jak i inwazyjne (m/in. echokardiografia przezprzełykowa, koronarografia, badanie elektrofizjologiczne, cewnikowanie serca). Współpracujemy z innymi ośrodkami diagnostycznymi (Zakład Radiologii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Mazowieckie Centrum PET-CT), co gwarantuje dostęp do najnowocześniejszych metod nieinwazyjnego obrazowania serca i naczyń. W przypadku wskazań wykonujemy nowoczesne badania, takie jak: tomografia komputerowa serca i tętnic wieńcowych, rezonans magnetyczny serca, emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (tzw. SPECT),  pozytonowa tomografia emisyjna (PET). W Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prowadzone są liczne badania naukowe, we współpracy z wiodącymi ośrodkami w Polsce i poza granicami kraju.

 

Kontakt

Wybierz jednostkę: