Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Dla Pacjenta

 

 

Pracowania echokardiograficzna:  tel. 261 816 376 
Pracownia prób wysiłkowych i badań holterowskich: tel. 261 817 256
Pracownia neurokardiologii i telemedecyny: tel. 261 817 285

Zalecamy korzystanie ze stron edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

www.slabeserce.pl


kompendium wiedzy dla osób z niewydolnością serca i ich bliskich

www.copozawale.pl


kompendium wiedzy dla osób po zawale i ich bliskich

www.arytmiagroziudarem.pl


kompendium wiedzy poświęcone migotaniu przedsionków

Zgłoszenia na badania

Formularz zgłoszeniowy do Pracowni hemodynamiki

Uwaga! Zgłoszenie jest wstępne. Do pełnej kwalifikacji konieczne będzie wysłanie dodatkowej dokumentacji e-mailem.

Formularz zgłoszeniowy do pracowni elektrofizjologii

Uwaga! Zgłoszenie jest wstępne. Do pełnej kwalifikacji konieczne będzie wysłanie dodatkowej dokumentacji e-mailem.

Kontakt

Wybierz jednostkę: