Przejdź do menu Przejdź do treści

Nasi Pracownicy

Kierownik Kliniki, Profesor Instytutu
Płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński
Kierownik Oddziału, Zastępca Kierownika Kliniki
dr n. med. Robert Wierzbowski
Kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej
ppłk dr n. med. Mariusz Foryś (p.o.)
Kierownik Oddziału
Anna Karasek

choroby wewnętrzne, kardiologia, intensywna terapia (w trakcie specjalizacji)

Kierownik Oddziału, adiunkt
dr n. med. Katarzyna Piotrowicz
Kierownik Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej, adiunkt
dr. hab. n. med. Beata Uziębło-Życzkowska
Kierownik Pracowni Elektrofizjologii, adiunkt
dr hab. n. med. Marek Kiliszek
Konsultant
dr hab. n. med. Prof. Instytutu Andrzej Cwetsch
Konsultant
dr hab. n. med. Prof. Instytutu Andrzej Skrobowski
Kierownik Poradni Kardiologicznej
mjr lek. med. Bartłomiej Gawron (p.o)
Kierownik Pracowni Hemodynamiki
dr n. med. Piotr Kwiatkowski

Zespół lekarski Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

 • dr hab. n. med.  Elżbieta Kramarz, kardiologia
 • dr n. med. Agata Galas, kardiologia, choroby wewnętrzne
 • dr n. med. Agnieszka Jurek, choroby wewnętrzne, kardiologia
 • dr n. med. Anna Kazimierczak, choroby wewnętrzne, kardiologia
 • dr n. med. Anna Kaźmierczak-Dziuk, choroby wewnętrzne, kardiologia, intensywna terapia (w trakcie specjalizacji)
 • dr n. med. Krystian Krzyżanowski, kardiologia
 • dr n. med. Małgorzata Kurpaska, choroby wewnętrzne, kardiologia
 • dr n. med. Małgorzata Maciorowska, kardiologia
 • dr n. med. Bożenna Ostrowska-Pomian, choroby wewnętrzne, kardiologia
 • lek. Katarzyna Betkier-Lipińska, choroby wewnętrzne, kardiologia
 • lek. Agata Bilewska, kardiochirurgia, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Ewa Czaczkowska, kardiologia
 • lek. Barbara Domino, kardiologia
 • lek. Ewelina Felczak, kardiologia
 • lek. Katarzyna Foryś, choroby wewnętrzne, kardiologia
 • lek. Karina Gołębiewska, rehabilitacja medyczna, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Joanna Maksimczuk, kardiologia, choroby wewnętrzne (w trakcie specjalizacji)
 • kpt. lek. Justyna Maślarz, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Renata Mazur, choroby wewnętrzne, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Marta Mielniczuk, kardiologia, intensywna terapia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Ewelina Nowak, choroby wewnętrzne, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Zbigniew Orski, choroby wewnętrzne, kardiologia
 • lek. Magdalena Potapowicz-Krzysztofiak, kardiologia
 • por. lek. Weronika Robak, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Magdalena Smalc-Stasiak, kardiologia
 • lek. Ewa Surmacz-Rzepka, kardiologia
 • lek. Edyta Sutkowska, choroby wewnętrzne
 • lek. Radosław Walczewski, kardiologia
 • lek. Aleksandra Winkler, kardiologia
 • lek. Tomasz Cedro, kardiologia
 • lek. Piotr Łyżwa

 • dr n. med. Katarzyna Żelazowska-Chmielińska, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Sylwia Chwesiuk, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Martyna Dąbrowska, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Paulina Gutowska, choroby wewnętrzne (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Paulina Karolczak, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Katarzyna Kolaszyńska-Tutka, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Piotr Łyżwa, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Paulina Skalska, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Marcin Wańczuk, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Filip Kiljański, kardiologia (w trakcie specjalizacji)
 • lek. Klaudia Buczek, kardiologia (w trakcie specjalizacji)

Zespół pielęgniarski Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Użarowska

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Pielęgniarka Koordynująca
Małgorzata Piętnik

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Pielęgniarka Koordynująca
Małgorzata Dmowska

Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny

Pielęgniarka Koordynująca
Małgorzata Kotowska

Pracownia Elektrofizjologii i Hemodynamiki

Pielęgniarka Koordynująca
Urszula Marszałkowicz -Flis

Pracownia Diagnostyki  Nieinwazyjnej